Những Quy Định Về PCCC Trong Nhà Cho Thuê

Những quy định PCCC trong nhà cho thuê thường không được các chủ đầu tư quan tâm đúng mức. Cho đến khi các cơ quan chức năng kiểm tra thì chủ đầu tư mới phải đi xử lý  bằng các phương án tạm bợ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh.

Theo quy định, nhà cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích trên 5000 m3  , các công trình cộng cộng thuộc diện quản lý PCCC (Theo khoản 9 Phụ lục II Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP). Đối với những công trình có quy mô trung bình, phương án PCCC sẽ được cán bộ địa phương hướng dẫn cặn kẽ trong quá trình thiết kế và thi công. Việc chuẩn bị đầy đủ tính pháp lý về PCCC cũng quan trọng không kém để bất động sản của bạn được khai thác hiệu quả và không gặp các phiền phức sau này. Đối với các công trình không có phương án thiết kế PCCC, trường hợp tệ nhất là không được đưa vào khai thác, sử dụng.

Vì vậy, các công trình nhà cho thuê như: nhà trọ, căn hộ cho thuê, văn phòng cho thuê, phải lập, lưu giữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và xây dựng phương án chứa cháy theo quy định.

Đối với các công trình quy mô nhỏ hơn mặc dù theo quy định chỉ là khuyến khích nhưng nếu cơ sở được trang bị đầy đủ thiết bị PCCC thì vẫn sẽ an tâm hơn nhiều trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Trường hợp thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định của Chính Phủ nhưng không lập hồ sơ quản lý, theo dõi phòng cháy chữa cháy sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2, Điều 29 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hôi, phòng cháy và chữa cháy.

  1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không có biện pháp và phương tiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thi công, xây dựng công trình.
  2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không thiết kế hệ thống phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc diện phải có thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Một số phương án PCCC đối với nhà cho thuê:

  • Hệ thống chữa cháy trục đứng vách tường.
  • Hệ thống chữa cháy tự động trên trần cho khu vực nhà xe.
  • Hệ thống báo cháy, khói tự động.
  • Bình chữa cháy cầm tay, tiêu lệnh, nội quy PCCC có kiểm định thường xuyên (6 tháng/lần)
  • Phương án phòng cháy chữa cháy lập và lưu trữ tại cơ sở kinh doanh có kiểm tra định kỳ của cán bộ PCCC.